Loại Mua vào Bán ra
CAD 17949.54 18347.36
CHF 23265.15 23732.89
EUR 27586.75 27921.91
GBP 30908.21 31403.74
JPY 202.15 206.01
THB 695.68 724.72
USD 22675 22745